Deponování kultur ve sbírce

Jsou vaše kultury publikovány v odborné literatuře? Nabídněte je k deponování v CCM. Zvýší se tím publicita vaší práce a zárověň umožníte dalším odborníkům navázat na vaše výsledky.

CCM průběžně doplňuje své fondy o nové kmeny. K deponování přijímáme nejen izoláty nově popsaných, či vzácně se vyskytujících druhů, ale i kultury, které mají význam pro základní i aplikovaný výzkum, taxonomii nebo biotechnologie.

Sbírka si vyhrazuje právo výběru kultur pro deponování, přičemž přednost mají ty, které byly publikovány v odborné literatuře. Deponování ve sbírce je bezplatné.

CCM přijímá k deponování do sbírky tyto mikroorganismy:

  1. Bakterie a archaea
  2. Houby
  3. Kvasinky
  4. Stafylokokové bakteriofágy

K uložení jsou přijímány pouze ty druhy mikroorganismů, které se dají kultivovat na běžných kultivačních půdách za běžných podmínek, je možné je uchovávat lyofilizací a patří do rizikové skupiny 1 nebo 2 dle WHO.

Depozice kmenů v CCM podléhá pravidlům Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. Informace, zda země původu izolátu přijala Nagojský protokol a jaká legislativa se k němu v dané zemi vztahuje, naleznete na adrese https://absch.cbd.int/en/.

CCM přijímá kultury za podmínek stanovených v dohodě Material Deposit Agreement (MDA), která je součástí formuláře Accession Form.

Jak postupovat?

Pokud máte zájem o deponování kultur, kontaktujte kurátora sbírky. Na základě domluvy budete vyzváni k vyplnění příslušného formuláře, který nám zašlete společně s kulturou na naši adresu.

Accession Form – Bacteria and Archaea Stáhnout v PDF Stáhnout ve Wordu
Accession Form – Fungi and Yeasts Stáhnout v PDF Stáhnout ve Wordu
Accession Form – Bacteriophages Stáhnout v PDF Stáhnout ve Wordu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info