Výzkumné projekty

Technologická agentura ČR

 • Projekt FW01010167 (2020-2022): Dermatologické produkty pro senzitivní pleť (hlavní řešitel: AQM s.r.o.; spoluřešitel: I. Sedláček).
 • Projekt TH01011148 (2015-2018): Vývoj nové generace biofilmových probiotik na kombinovaných nosičích s vysokou biologickou účinností (hlavní řešitel: Pharmaceutical Biotechnology s.r.o.; spoluřešitel: I. Sedláček).
 • Projekt: TH01010612 (2015-2018): Nová generace prostředků dámské intimní hygieny (hlavní řešitel: Pharmaceutical Biotechnology s.r.o.; spoluřešitel: I. Sedláček).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • FRVŠ č. 424 (2013): Zavedení nových metod pro charakteristiku kvasinek při výuce mikrobiologie (hlavní řešitel: Oddělení mikrobiologie PřF MU; spoluřešitel: I. Sedláček).
 • Projekt OPVK, CZ.1.07/2.3.00/20.0183 (2012-2015): Centrum experimentální biomedicíny (CEB) (spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec, J. Černohlávková, T. Gelbíčová).
 • FRVŠ č. 1626 (2012): Automatizovaná biotypizace a genotypizace prokaryot – inovace výuky mikrobiologie (hlavní řešitel: I. Sedláček; spoluřešitel: P. Švec).
 • Projekt NPV II, 2B08068 (2008-2011): Výzkum možností aplikace automatizovaných a poloautomatizovaných metod pro identifikaci a charakterizaci nových kmenů baktérií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro prevenci civilizačních onemocnění (GASTROPROBIO) (hlavní řešitel: MILCOM Tábor; spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).
 • FRVŠ č. 1918 (2008): MALDI-MS v taxonomii prokaryot – inovace výuky mikrobiologie (hlavní řešitel: I. Sedláček).
 • Program 8d (2007): Konsolidace pracovišť Masarykovy univerzity se zvýšeným rizikem včetně jejich technického dovybavení – Centrum MU pro biologickou, chemickou radiační a pracovní bezpečnost (CEBE 2007) (hlavní řešitel: Rektorát MU; spoluřešitel: I. Sedláček).
 • FRVŠ č. 2658 (2006): Ribotypizace a analýza celobuněčných proteinů jako nástroj v klasifikaci stafylokoků a mikrokoků (hlavní řešitel: D. Nováková).
 • Výzkumný záměr MSM 0021622416 (2005-2011): Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase (hlavní řešitel: Ústav botaniky a zoologie PřF MU; spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec, D. Nováková, M. Laichmanová).
 • Výzkumné centrum 1M0528 (2005-2009): Stomatologické výzkumné centrum (hlavní řešitel: Lékařská fakulta MU; spoluřešitel: I. Sedláček, D. Nováková, P. Švec).

Grantová agentura AV ČR

 • Projekt KJB600930613 (2006-2008): Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů v klíšťatech, vektorech patogenů obratlovců (hlavní řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR; spoluřešitel: P. Švec, D. Nováková, I. Sedláček).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • Projekt FT-TA/018 (2004-2007): Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi (hlavní řešitel: VUSH Brno; spoluřešitel: H. Štegnerová).

Národní agentura pro zemědělský výzkum

 • Projekt QE1382 (2001-2005): Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bezpečnosti (hlavní řešitel: MILCOM Tábor; spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).
 • Projekt EP0960979637 (1996-1997): Srovnání mikrobiologických numerických identifikačních metod (hlavní řešitel: VÚCHS Rapotín; spoluřešitel: I. Sedláček).
 • Projekt IE0940964036 (1994-1996): Stanovení hlavních patogenů v bazénových vzorcích mléka , detekce problémových stád a hygienické hodnocení (hlavní řešitel: VÚCHS Rapotín; spoluřešitel: I. Sedláček).

Grantová agentura ČR

 • Projekt 310/09/0459 (2009-2011): Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus (hlavní řešitel: Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU; spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).
 • Projekt 310/09/0657 (2009-2010): Molekulární taxonomie grampozitivních bakterií izolovaných ze zubního kazu v dočasné dentici (hlavní řešitel: P. Švec; spoluřešitel: I. Sedláček, M. Kosina).
 • Projekt 204/02/D099 (2002-2005): Knihovna ribotypizačních profilů typových kultur bakterií (hlavní řešitel: P. Švec).
 • Projekt 301/02/1505 (2002-2004): Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků (hlavní řešitel: I. Sedláček; spoluřešitel: V. Štětina, P. Švec).
 • Projekt 104/02/0665 (2002-2004): Návrh a provoz biotrickling filtru odstraňujícího těkavé polutanty z odpadních plynů (hlavní řešitel: VŠCHT Praha; spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).
 • Projekt 301/97/1192 (1997-1999): Molekulární identifikace a diagnostika stafylokoků způsobujících nozokomiální infekce (hlavní řešitel: Katedra genetiky a molekulární biologie PřF MU; spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).

Národní agentura Ministerstva zdravotnictví

 • Projekt NR 8011-2/2004 (2004-2005): Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu (hlavní řešitel: ZÚ Ostrava; spoluřešitel: I. Sedláček).
 • Projekt 3151-5 (1995-1999): Strategie léčby a prevence mnohočetné kazivosti zubů u dětí (hlavní řešitel: Lékařská fakulta MU; spoluřešitel: I. Sedláček).

Asociace inovačního podnikání České republiky

 • AIP ČR projekt 164 (2002-2003): Charakteristika bakteriociny produkujících environmentálních kmenů enterokoků a stafylokoků pro jejich využití v biologické dekontaminaci odpadů. (hlavní řešitel: I. Sedláček; spoluřešitel: P. Švec and V. Štětina).

Fond rozvoje MU

 • Projekt MUNI/FR/0938/2016 (2017): Taxonomie patogenních bakterií - nový předmět studijního programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika (hlavní řešitel: P. Švec).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info