Identifikace kultur a poradenství

Pomůžeme vám s identifikací bakterií a vláknitých hub či odbornou radou ve formě seminářů, školení či konzultací.

Identifikace bakterií a hub

Pracovníci CCM mají dlouholeté zkušenosti s identifikací bakterií a vláknitých hub, kterou provádějí pro pracoviště z oborů základního i aplikovaného výzkumu, zemědělství, potravinářství, průmyslu a biotechnologie.

Podmínky pro přijetí kultur k identifikaci

Podmínky pro přijetí kultur k identifikaci

 • Provádíme identifikaci bakterií a vláknitých hub, které je možno běžne kultivovat. Kultury vláknitých hub přijímáme k identifikaci pouze na základě předchozí domluvy.
 • Neprovádíme identifikaci bakterií a hub obligátně patogenních pro člověka a zvířata.
 • K identifikaci přijímáme čisté kultury. Po předchozí domluvě můžete dodat i smíšené kultury, případně vzorek materiálu.
 • Kultury zasílejte ve zkumavkách čitelně označených a bezpečně zajištěných proti rozbití během transportu.
 • V objednávce uveďte základní informace o kultuře: zdroj izolace, kultivační podmínky, tzn. médium, teplotu, vlhkost, vztah ke kyslíku aj.
 • Neodpovídáme za životaschopnost kultur, zaslaných k identifikaci. Po ukončení identifikace a podání zprávy zákazníkovi kultury vyřazujeme. Proto k identifikaci zasílejte subkultury a ponechte si původní kulturu.   
 • Na vaše přání můžeme provést lyofilizaci identifikovaných kultur. Můžeme rovněž zajistit jejich dlouhodobé zabezpečení v naší sbírce
 • Pokud bychom měli zájem o zařazení Vašich identifikovaných kultur do sbírky, požádáme vás o souhlas k deponování.   
 • V případě, že identifikace nebo izolace ze vzorku byla neúspěšná, zaúčtujeme vám pouze nezbytně nutné náklady za provedené práce.       
 • Informace, které nám o vašich kulturách poskytnete, i výsledky identifikace považujeme za přísně důvěrné.

Identifikace a izolace kultur je zpoplatněna dle ceníku služeb.

Ceník služeb

Poradenská služba

Sbírka nabízí odborné konzultace především v oblasti:

 • taxonomie bakterií a vláknitých hub
 • jejich izolace, kultivace, identifikace a dlouhodobého uchovávání
 • ukládání patentových kultur
 • bezpečnosti práce s mikroorganismy

Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info