Co je Česká sbírka mikroorganismů?

Česká sbírka mikroorganismů (CCM) byla založena na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF MU) v roce 1963 a v současnosti reprezentuje specializované vědecko-servisní pracoviště Ústavu experimentální biologie PřF MU. Hlavní aktivity sbírky jsou spojeny s deponováním, uchováváním a distribucí kultur bakterií, archaea, vláknitých hub, kvasinek a bakteriofágů, které jsou určeny pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu, průmyslové využití, biotechnologie a výuku. Mnoho kultur slouží jako referenční vzorky pro klinické laboratoře humánního i veterinárního zaměření.

Více informací o našem pracovišti si můžete přečíst v elektronické verzi knihy Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (Munipress, Brno, 2022).

CCM jako veřejná servisní sbírka

Kmeny bakterií, archaea, vláknitých hub, kvasinek a bakteriofágů deponované v CCM najdete v Katalogu kultur.

4 200+

kmenů bakterií a archaea (~ 1 700 druhů)

800+

kmenů vláknitých hub a kvasinek (~ 550 druhů)

50+

stafylokokových bakteriofágů a jejich hostitelských kmenů

CCM dále uchovává patentové kultury - mikroorganismy, které jsou součástí přihlášky vynálezu, neboť má, jako jediná sbírka v České republice, status mezinárodního ukládacího místa (International Depositary Authority, IDA) pro uchovávání bakterií, kvasinek a vláknitých hub za účelem patentového řízení podle Budapešťské smlouvy.

Řada kmenů uložených v CCM je unikátních. Jde například o specializovanou sbírku vodních hyfomycetů, která obsahuje kolem 500 kmenů (60 rodů se 130 druhy) nebo soubor více než 8000 kmenů izolovaných z prostředí a živočichů v Antarktidě. CCM průběžně doplňuje svoje fondy, čímž aktivně přispívá k uchování genofondu a ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ.

Způsob uchovávání kultur

Dlouhodobé uchovávání životaschopných kultur je u většiny kmenů zabezpečeno metodou kryoprezervace (lyofilizace), dále uložením v kapalném dusíku (při -196 °C) a v hlubokomrazícím boxu (při -70 °C). U nesporulujících vláknitých hub je používáno i uchovávání pod parafínovým olejem a u vodních hyfomycetů v destilované vodě.

Spolupráce

CCM aktivně spolupracuje s mnoha tuzemskými a zahraničními sbírkami. Je registrovná ve Světové federaci sbírek kultur (World Federation for Culture Collections, WFCC) pod pořadovým číslem 65, a je také členem Organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections' Organisation, ECCO) a Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ).

Výzkum

Výzkumné aktivity CCM jsou zaměřeny hlavně na oblast taxonomie bakterií kmenů Bacillota, Pseudomonadota a Bacteroidota izolovaných z prostředí, rostlin, živočichů i humánního klinického materiálu, a dále vodních hyfomycetů a melanizovaných hub třídy Dothideomycetes.

Od roku 2008 se CCM aktivně podílí na mikrobiologickém výzkumu Antarktidy v rámci polárního výzkumu Masarykovy univerzity na základně J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse, kde se zaměstnanci CCM pravidelně zapojují do výzkumných aktivit formou izolace a studia mikroorganismů z biotických (ryby, ptáci, mořští savci, mechy) i abiotických (půda, voda, ledovce, kryokonity, permafrost) zdrojů. Sbírka antarktických izolátů uložená na CCM představuje unikátní soubor mikroorganismů určený nejen pro taxonomický výzkum, ale i pro možné průmyslové, biotechnologické nebo farmaceutické využití. Mikroflóra Antarktidy je také atraktivním vědeckým materiálem pro diplomové a dizertační práce zpracovávané na pracovišti CCM.

Výzkumné projekty Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info