Podmínky poskytování kultur začleněných v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)

Podmínky pro bezplatné poskytování kultur

  • Objednavatel musí ve své objednávce jasně deklarovat, že objednává kultury zařazené v rámci NPGZ, a že tyto budou využity výhradně pro výzkum nebo výuku.
  • Objednávka kultur z NPGZ nesmí současně obsahovat požadavek na další služby nebo CCM kmeny nezařazené v programu.
  • Kmeny jsou dodávány ve formě lyofilizovaných ampulí, a to vždy pouze jeden kus ampule od každého kmene.

Žadatelům je fakturováno pouze balné a poštovné dle aktuálního ceníku CCM a manipulační poplatek 295,- Kč (+ 21% DPH) za každou lyofilizovanou kulturu.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek bude objednávka vyřízena jako běžné poskytnutí kultur v lyofilizované formě a fakturována v plném rozsahu dle aktuálního ceníku CCM.

Nabídka kultur začleněných v NPGZ

Do databáze v rámci projektu NPGZ je zařazeno přibližně 200 kmenů bakterií a vláknitých hub z naší sbírky.

Jejich seznam je možno nalézt v online databázi NPGZ.

Objednávky a dotazy

Objednejte si vybrané kmeny mikroorganismů. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Jak objednat kultury Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info