Podmínky poskytování kultur začleněných v NPGZM

NPGZM = Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Podmínky pro bezplatné poskytování kultur

  • Objednavatel musí ve své objednávce jasně deklarovat, že objednává kultury zařazené v rámci NPGZM, a že tyto budou využity výhradně pro výzkum nebo výuku.
  • Objednávka kultur z NPGZM nesmí současně obsahovat požadavek na další služby nebo CCM kmeny nezařazené v programu.
  • Kmeny jsou dodávány výhradně ve formě lyofilizovaných ampulí, a to vždy pouze jeden kus ampule od každého kmene.

Tyto kmeny jsou pro účely výzkumu a výuky poskytovány bezplatně, žadatelům je fakturováno pouze balné a poštovné dle aktuálního ceníku CCM.

V případě nesplnění těchto podmínek bude objednávka vyřízena jako běžné poskytnutí kultur v lyofilizované formě a fakturována v plném rozsahu dle aktuálního ceníku CCM.

Nabídka kultur začleněných v NPGZM

Do databáze v rámci projektu NPGZM je zařazeno přibližně 200 kmenů bakterií a vláknitých hub z naší sbírky.

Jejich seznam je možno nalézt v online databázi NPGZM.

Objednávky a dotazy

Objednejte si vybrané kmeny mikroorganismů. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Jak objednat kultury Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info